Kwetsbaarheid CVE-2019-3498

In Django 1.11.x Before 1.11.18, 2.0.x Before 2.0.10, And 2.1.x Before 2.1.5, An Improper Neutralization Of Special Elements In Output Used By A Downstream Component Issue Exists In Django.views.defaults.page_not_found(), Leading To Content Spoofing (in A 404 Error Page) If A User Fails To Recognize That A Crafted URL Has Malicious Content.

Algemeen

CVE
CVE-2019-3498
Leverancier(s) betrokken
- Djangoproject
- Canonical
- Debian
- Fedoraproject
Omschrijving
In Django 1.11.x Before 1.11.18, 2.0.x Before 2.0.10, And 2.1.x Before 2.1.5, An Improper Neutralization Of Special Elements In Output Used By A Downstream Component Issue Exists In Django.views.defaults.page_not_found(), Leading To Content Spoofing (in A 404 Error Page) If A User Fails To Recognize That A Crafted URL Has Malicious Content.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Dinsdag, 23 April 2019 17:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
fedoraproject fedora 28
djangoproject django 2.1 rc1
djangoproject django 2.1 b1
djangoproject django 2.1 a1
djangoproject django 2.0
djangoproject django 2.0.8
djangoproject django 2.0.7
djangoproject django 2.0.6
djangoproject django 2.0.5
djangoproject django 2.0.4
djangoproject django 2.0.3
djangoproject django 2.0.2
djangoproject django 2.0.1
djangoproject django 1.11
djangoproject django 1.11.9
djangoproject django 1.11.8
djangoproject django 1.11.7
djangoproject django 1.11.6
djangoproject django 1.11.5
djangoproject django 1.11.4
djangoproject django 1.11.3
djangoproject django 1.11.2
djangoproject django 1.11.1
djangoproject django 1.11.15
djangoproject django 1.11.14
djangoproject django 1.11.13
djangoproject django 1.11.12
djangoproject django 1.11.11
djangoproject django 1.11.10
debian debian linux 9.0
debian debian linux 8.0
canonical ubuntu linux 18.10
canonical ubuntu linux 18.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE