Kwetsbaarheid CVE-2019-4039

IBM WebSphere MQ 8.0.0.0 Through 8.0.0.9 And 9.0.0.0 Through 9.1.1 Could Allow A Local Attacker To Cause A Denial Of Service Within The Error Log Reporting System. IBM X-Force ID: 156163.

Algemeen

CVE
CVE-2019-4039
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
IBM WebSphere MQ 8.0.0.0 Through 8.0.0.9 And 9.0.0.0 Through 9.1.1 Could Allow A Local Attacker To Cause A Denial Of Service Within The Error Log Reporting System. IBM X-Force ID: 156163.
Publicatie
Donderdag, 23 Mei 2019
Gewijzigd
Donderdag, 23 Mei 2019 23:00
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm websphere mq 8.0.0.7
ibm websphere mq 8.0.0.6
ibm websphere mq 8.0.0.5
ibm websphere mq 8.0.0.4
ibm websphere mq 8.0.0.3
ibm websphere mq 8.0.0.2
ibm websphere mq 8.0.0.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE