Kwetsbaarheid CVE-2019-6126

The Admin Panel Of PHP Scripts Mall Advance Peer To Peer MLM Script V1.7.0 Allows Remote Attackers To Bypass Intended Access Restrictions By Directly Navigating To Admin/dashboard.php Or Admin/user.php, As Demonstrated By Disclosure Of Information About Users And Staff.

Algemeen

CVE
CVE-2019-6126
Leverancier(s) betrokken
- Advance_peer_to_peer_mlm_script_project
Omschrijving
The Admin Panel Of PHP Scripts Mall Advance Peer To Peer MLM Script V1.7.0 Allows Remote Attackers To Bypass Intended Access Restrictions By Directly Navigating To Admin/dashboard.php Or Admin/user.php, As Demonstrated By Disclosure Of Information About Users And Staff.
Publicatie
Vrijdag, 11 Januari 2019
Gewijzigd
Vrijdag, 1 Februari 2019 19:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
advance peer to peer mlm script project advance peer to peer mlm script 1.7.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE