Kwetsbaarheid CVE-2019-6127

An Issue Was Discovered In XiaoCms 20141229. It Allows Admin/index.php?c=database Table[] SQL Injection. This Can Be Used For PHP Code Execution Via "INTO OUTFILE" With A .php Filename.

Algemeen

CVE
CVE-2019-6127
Leverancier(s) betrokken
- Xiaocms
Omschrijving
An Issue Was Discovered In XiaoCms 20141229. It Allows Admin/index.php?c=database Table[] SQL Injection. This Can Be Used For PHP Code Execution Via "INTO OUTFILE" With A .php Filename.
Publicatie
Vrijdag, 11 Januari 2019
Gewijzigd
Woensdag, 23 Januari 2019 19:00
Ernst
Medium

Score

Score
6.5
    - Basis
6.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
xiaocms xiaocms 20141229

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE