Kwetsbaarheid CVE-2019-6128

The TIFFFdOpen Function In Tif_unix.c In LibTIFF 4.0.10 Has A Memory Leak, As Demonstrated By Pal2rgb.

Algemeen

CVE
CVE-2019-6128
Leverancier(s) betrokken
- Libtiff
- Canonical
- Opensuse
Omschrijving
The TIFFFdOpen Function In Tif_unix.c In LibTIFF 4.0.10 Has A Memory Leak, As Demonstrated By Pal2rgb.
Publicatie
Vrijdag, 11 Januari 2019
Gewijzigd
Maandag, 22 April 2019 19:00
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
opensuse leap 15.0
libtiff libtiff 4.0.10
canonical ubuntu linux 18.10
canonical ubuntu linux 18.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~esm~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE