Kwetsbaarheid CVE-2019-6135

An Issue Has Been Found In LibIEC61850 V1.3.1. Memory_malloc In Hal/memory/lib_memory.c Has A Memory Leak When Called From Asn1PrimitiveValue_create In Mms/asn1/asn1_ber_primitive_value.c, As Demonstrated By Goose_publisher_example.c And Iec61850_9_2_LE_example.c.

Algemeen

CVE
CVE-2019-6135
Leverancier(s) betrokken
- Mz-automation
Omschrijving
An Issue Has Been Found In LibIEC61850 V1.3.1. Memory_malloc In Hal/memory/lib_memory.c Has A Memory Leak When Called From Asn1PrimitiveValue_create In Mms/asn1/asn1_ber_primitive_value.c, As Demonstrated By Goose_publisher_example.c And Iec61850_9_2_LE_example.c.
Publicatie
Vrijdag, 11 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 24 Januari 2019 17:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
mz-automation libiec61850 1.3.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE