Kwetsbaarheid CVE-2019-7317

Png_image_free In Png.c In Libpng 1.6.x Before 1.6.37 Has A Use-after-free Because Png_image_free_function Is Called Under Png_safe_execute.

Algemeen

CVE
CVE-2019-7317
Leverancier(s) betrokken
- Libpng
- Canonical
- Debian
Omschrijving
Png_image_free In Png.c In Libpng 1.6.x Before 1.6.37 Has A Use-after-free Because Png_image_free_function Is Called Under Png_safe_execute.
Publicatie
Maandag, 4 Februari 2019
Gewijzigd
Vrijdag, 2 Augustus 2019 00:00
Ernst
Low

Score

Score
2.6
    - Basis
2.6
    - Impact
2.9
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
libpng libpng 1.6.36
debian debian linux 9.0
canonical ubuntu linux 18.10
canonical ubuntu linux 18.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE