Kwetsbaarheid CVE-2019-7847

Adobe Campaign Classic Version 18.10.5-8984 And Earlier Versions Have An Improper Restriction Of XML External Entity Reference ('XXE') Vulnerability. Successful Exploitation Could Lead To Arbitrary Read Access To The File System In The Context Of The Current User.

Algemeen

CVE
CVE-2019-7847
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
Adobe Campaign Classic Version 18.10.5-8984 And Earlier Versions Have An Improper Restriction Of XML External Entity Reference ('XXE') Vulnerability. Successful Exploitation Could Lead To Arbitrary Read Access To The File System In The Context Of The Current User.
Publicatie
Donderdag, 18 Juli 2019
Gewijzigd
Maandag, 22 Juli 2019 03:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe campaign 18.10.5.8984 :~~classic~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE